Antidiscriminatie en JEX

Laatst gewijzigd: 1 september 2023

Bij JEX is #WORKASONE onze leefregel. Dit betekent dat iedereen erbij hoort, iedereen welkom is en iedereen zich veilig voelt. Elk persoon is uniek en heeft waarde, van jong tot oud en waar je ook vandaan komt of wat je geloof, geslacht of seksuele voorkeur ook is.

Met ons antidiscriminatiebeleid willen we discriminatie voorkomen en diversiteit en inclusiviteit versterken. Er is geen ruimte voor discriminatie, in welke vorm en op welke wijze dan ook.

Ons beleid is en wordt:

  • door de directie vastgesteld;
  • doorlopend getoetst en verbeterd;
  • met alle medewerkers gedeeld;
  • actief gecommuniceerd naar al onze stakeholders;
  • opgenomen in ons Personeelshandboek en gekoppeld aan een klachtenprocedure die voor iedere belanghebbende beschikbaar is (medewerkers, uitzendkrachten, etc.).

Minimaal een keer per jaar wordt ons beleid door de directie beoordeeld. Iedere medewerker heeft toegang tot dit beleid en alle onderliggende documentatie en informatie. Via onze overeenkomsten en algemene voorwaarden geldt ons beleid ook voor opdrachtgevers / werkgevers en uitzendbureaus waar we mee samenwerken.

Wanneer ons beleid wijzigt informeren wij onze medewerkers daarover. Ook wordt het gewijzigde beleid met alle belanghebbenden gedeeld.